Печат на флаери Печат

Една от най-използваните форми на печатната реклама. Често флаерите (листовките) се печатат в по-големи тиражи, което значително намалява единичната им цена и позволява по-широкото им разпространение. Големият избор от формати, цветност, вид на хартията и лесното разпространение, ги правят атрактивен и достъпен рекламен носител.

Оповестяване на промоции, ценови или продуктови листи са едни от най-честите приложения на флаерите.

формат 100х210 мм, 130х90 и А4.

130x90_obriazan_format190x130_obriazan_format2CENTER-FOR-KIDS-dipl-backCRCENTER-FOR-KIDS-dipl-faceCRStiroSaur_A4_170gr_1StiroSaur_A4_170gr_2

формат A5

Flaer_A5_Dahad_Azzaro--2Flaer_A5_Dahad_Azzaro-1Flaer_A5_liceFlaer_A6_GrubListovka_A5-1Listovka_A5-2SIMSupport_flaer-1SIMSupport_flaer-2invitacion_formato2-1invitacion_formato2-2invitacion_formato2-3invitacion_formato2-4invitacion_formato2-5invitacion_formato2-6

формат A6

A6_EN_500br_Info-1A6_EN_500br_Info-2Flaer-Novo-staro-menu_liceFlaer_A6_2000br_Feia-info-1Flaer_A6_2000br_Feia-info-2